Vlastníci bytov Nábrežie mládeže 49-83, Nitra

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov!

Táto stránka slúži VÁM, pre zvýšenie informovanosti a navodenie lepšej komunikácie vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Nábrežie mládeže 49 - 83.

Navštevovať stránku a zúčastňovať sa vecí komunitného spolunažívania spoločne s vlastníkmi môžu samozrejme aj podnájomníci, ktorí žijú v našom dome. Dúfam, že všetci nájdeme spoločnú reč.

Stránka má za úlohu sprehľadniť a najmä skvalitniť život v našom bytovom dome. Budem vás tu informovať o tom, čo sa nás všetkých týka. Tiež má za úlohu prilákať a vyvolať záujem a starostlivosť o svoj majetok aj u tých našich spolumajiteľov, ktorí sa nezúčastňujú našich schôdzí. Toho, čo sa v našom dome deje je veľa a tieto informácie sa vzhľadom k časovej náročnosti nie vždy dajú detailne odprezentovať na našich stretnutiach. Preto sa na tejto stránke budú objavovať vždy kompletné informácie z nášho života, oznamy a pozvánky, informácie o plánovaných akciách a projektoch. V diskusii môžeme preberať vaše návrhy alebo poznatky. Bude nám to tu zároveň slúžiť aj ako "podnetovisko", čím by sa mal váš zástupca zaoberať. Treba si však uvedomiť, že zástupca vlastníkov nie je policajt a nemôže riešiť naštrbené medziľudské vzťahy.

Hoci je táto forma prezentácie nášho bytového domu novinkou, verím že časom si ju osvojíte a bude vám prospešnou.

Ak máte záujem dostávať pozvánky na schôdze a iné oznamy e-mailom, napíšte mi krátku žiadosť na adresu: zastupcavlastnikov.nm@gmail.com. Ešte užitočnejšie bude, ak k tomu pripojíte aj svoje telefónne číslo, lebo to môže veľmi pomôcť v prípade havárie, či riešení iného neželaného stavu vo vašom byte. Vaše kontaktné údaje budú slúžiť výlučne pre potrebu výkonu funkcie zástupcu vlastníkov bytov.

                                                                                                                            Róbert Mikulášik
                                                                                                                  váš zástupca vlastníkov bytov