Fond opráv a údržby

Fond opráv a údržby je dá sa povedať srdcom každého bytového domu. Tento fond nám slúži na to aby sme mohli v našom dome bezstarostne bývať, udržiavali ho v kondícii, prípadne vylepšovali svoje bývanie. Zároveň nás zaväzuje svojou tvorbou - čiže našimi príspevkami do fondu, k čo najefektívnejšiemu hospodáreniu z prostriedkami do neho vložených a nie zbytočným šafárením. Toto je jedným z hlavných cieľov vášho zástupcu, aby zamedzil plýtvaniu a zefektívnil tak stav nášho účtu. Aj preto sa na schôdzi konanej 14.3.2013 muselo schváliť, že havarijná služba, ktorá je hradená z nášho spoločného fondu musí byť privolaná iba v opodstatnených prípadoch s upovedomením a schválením opravy zástupcom vlastníkov.

Po rokovaní so zástupcom OSBD z oddelenia údržby p.Látečkom, sme dospeli k dohode, že okrem havarijnej služby aj bežné opravy, ktoré si obyvatelia nášho domu objednávajú, musia byť vykonané výhradne so súhlasom zástupcu vlastníkov a doloženou žiadankou na opravu. V praxi to znamená, že ak si obyvateľ bude chcieť objednať akúkoľvek opravu musí to byť s vedomím zástupcu vlastníkov, inak mu oprava nebude prevedená a údržbári neprídu.

Ak by sa to náhodou aj tak stalo a oprava by bola prevedená, túto opravu si objednávateľ hradí v plnej výške zo svojich prostriedkov !!!

 

SŤAHUJ:

PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE FONDU OPRÁV A ÚDRŽBY