Kontakty

Splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov

   Róbert Mikulášik                             
   Nábrežie mládeže 77   
   949 01 Nitra
   Mobil: 0907 747 364
   E-mail: zastupcavlastnikov.nm@gmail.com
   Náš Youtube kanál : https://www.youtube.com/@bytovydomnabreziemladeze49-83      

Vydanie nových prístupových dverných čipov do vchodu si vyžiadajte telefonicky u zástupcu vlastníkov.

Úradné hodiny výkonu funkcie zástupcu vlastníkov pre vydávanie potvrdení:

UTOROK - od 14:00 do 16:30hod. na telefón a od 17:00 do 20:00hod. priamy styk s vlastníkmi (osvedčovanie žiadostí pre stavebné úpravy, obhliadky závad, vydávanie opraveniek a iné)

ŠTVRTOK - od 14:00 do 16:30hod. na telefón a od 17:00 do 20:00hod. priamy styk s vlastníkmi (osvedčovanie žiadostí pre stavebné úpravy, obhliadky závad, vydávanie opraveniek a iné)

V prípade havarijných udalostí ma kontaktujte okamžite! Pri zistení havárijného stavu je to vaša povinnosť!
Každú opravu v byte, ktorú požadujete uhradiť z Fondu opráv ste povinný nahlásiť vopred zástupcovi vlastníkov! Ostatné opravy bytu si organizuje vlastník samostatne a auhrádza z vlastných prostriedkov.

 

Dôležité servisné telefónne čísla:

OSBD Havarijná služba : 0905 387 890 :: 0905 433 765

SPP Hvarijná služba : 0850 111 727

Vodárne nonstop poruchy : 037 694 93 36 :: 0904 259 687

Elektrárne (ZsVS) nonstop poruchy : 0800 111 567

Teplárne (NTS) nonstop poruchy : 037 692 3411 :: 0917 396 105

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia : 037 655 74 93

 

Tiesňové linky:

Spoločná tiesňová linka : 112

Záchranka : 155

Hasiči : 150

Polícia : 158

Mestská polícia : 159