Rekonštrukcia nášho bytového domu so zateplením

Keď sa povie zateplenie, každý myslí iba na to jedno: Bude zateplený dom a budeme menej platiť. To je pravda aj nie je. Predovšetkým pri "zateplení" ide o rekonštrukciu fasády domu a strechy vrátane technického suterénu, čiže celého opláštenia bytového domu, ktorý je spoločný všetkých vlastníkov! Primárnym cieľom nie je šetrenie tepelnej energie (i keď úspory mať samozrejme budeme), ale jedná sa o rekonštrukciu systémových chýb, ktoré sa na našom dome hojne objavujú a narastajú do stále väčších rozmerov (zatekanie striech, praskanie panelov, vytrhávanie balkónových zábradlí zo stien, prefukovanie cez vchodové dvere a okná atď.).

Rekonštrukciou, alebo ak chcete zateplením, získame nový šat nášho domu, a tým aj vyššiu hodnotu každého bytu!

V zime nám všetkým bude teplejšie a v lete chladnejšie!

Rekonštrukciu nášho bytového domu pracovná skupina rozdelila na dve fázy:

 1. FÁZA - Rekonštrukcia striech so zateplením

 2. FÁZA - Rekonštrukcia opláštenia domu - skladá sa z viacerých úkonov:

 • vyspravenie špár a trhlín panelov spoločne s dezinfekciou proti pliesňam,

 • zateplenie fasády a technického suterénu - polystyrén hrúbky 100mm (časť pod domom - zateplenie prízemných bytov zo spodu) a tiež zateplenie stropu vo vestibule,

 • rekonštrukcia balkónov s likvidáciou balkónových azbestových platní a nahradením novými nezávadnými platňami,

 • výmena okenných výplní spoločných priestorov (chodby + kočikárne + kumbály),

 • výmena vchodových dverí (predných aj zadných),

 • doplnenie striešok nad vchodmi,

 • namontovanie sušiakov pre 1 izbové a prízemné byty

 • osadenie nového editovateľného čipového prístupového systému,

 • uzatvorenie krčkov - smetiakov mrežami s otváraním pomocou čipu (toto projekt rekonštrukcie zatiaľ neobsahuje, vyplýva to z podnetov vlastníkov a je to nezáväzná vec - píšte mi vaše názory na tento zámer zastupcavlastnikov.nm@gmail.com).

Pracovná skupina 2.Fázu bude ešte prediskutovávať a otvorí sa možno aj projekt, podľa toho aké budú ďalšie získavané poznatky aj napr. z nášho diskusného fóra a vašich podnetov. Tie najzaujímavejšie určite pracovná skupina bude zvažovať a pokiaľ to bude možné, tak ich aj zapracuje do plánu rekonštrukcie.