Financovanie rekonštrukcie domu

Skutočné náklady a vysúťažené úspory pri obnove a rekonštrukcii
domu  Nábrežie mládeže 49 - 83.
Ukončenie projektu december 2017.
  skutočná cena rozpočtová cena úspora
strecha 231.174,49 262.064,00 30.890,00
zateplenie, okná dvere, balkóny... 1.365.599,25 1.704.881,00 453.899,00
voda 132.537,61 151.272,00 18.735,00
prístupový čipový systém 19.782,00 30.000,00 10.218,00
  SPOLU 2.148.217,00 € 399.124,00 €
voda odkalovacie ventily 1.080,00 doplnené počas rekonštrukcie ako dôležitý prvok budúceho servisu
stavebný dozor strechy 1.618,00 nezahŕňa sa do rozpočtu - obstarávalo sa samostatne
stavebný dozor fasáda 7.000,00 nezahŕňa sa do rozpočtu - obstarávalo sa samostatne
úprava pôvodného projektu pre podmienky získania úveru
zo ŠFRB
2.400,00 nezahŕňa sa do rozpočtu - obstarávalo sa samostatne
projekt voda 1400,00 nezahŕňa sa do rozpočtu - obstarávalo sa samostatne
SPOLU 1.762.591,35    


Úspora na bezúročnej 0% pôžičke zo ŠFRB cca 250.000€ za 20 rokov oproti pôvodne navrhovanému komerčnému úveru.
Celková úspora na projekte pomocou nami vykonanej súťaže a zmenou projektu pre získanie
podpory zo ŠFRB: 649.124,00€.

V rámci celkovej rekonštrukcie bolo ďalej vykonané:
* Zateplili sme celý dom, z hora, z dola, z boku, z predu aj zo zadu = 360°, čo bolo aj podmienkou pre získanie bezúročného úveru zo ŠFRB.
* Nainštalovaných 117 balkónových striešok.
* Spolu máme na dome 162 balkónov, ktoré boli pri rekonštrukcii kompletne opravené (dlažba s izoláciou, zábradlie
  s výplňou).
* Viacerí vlastníci, ktorí majú k bytu po dva balkóny si na druhý balkón striešku dokupovali z vlastných peňazí.
* Nainštalovali sme tiež sušiaky pre prízemné a jednoizbové byty.
* Nainštalovali sme striešky na veľké aj malé vchody.
* Výmena okien a dverí spoločných priestrov na celom dome
* Oprava bleskozvodu s jeho zapustenou inštaláciou do fasády

-/- Výmena okien v bytoch, ktoré mali ešte staré pôvodné drevené okná, 16 bytov (rozličných bytov 1/2/3 izb.) - 3 byty zostali pri rekonštrukcii nevymenené v celkovej sume 12.457€. Tieto výmeny sme zaplatili my z fondu opáv (ako pôžičku, ktorú odsúhlasila bytová schôdza), avšak majitelia bytov túto pôžičku splácaju bezúročne po dobu 10 rokov. Dôvodom výmeny bolo to, aby sa v budúcnosti pri výmene týchto okien nepoškodzovala nová fasáda a aj ako pomoc slabším, najmä dôchodcom.

Navýšenie Fondu opráv pre potreby celkovej rekonštrukcie a obnovy domu: z 3,33€ na 6,00€
                                                                                                                                      zo 6,00€ na 6,95€ - doteraz
                                                                                       spolu navýšenie fondu opráv:  o 3,62€/m2/rok
Navýšenie mesačné na najväčší byt s dvoma balkónmi 84m2 je 25,34€/mesiac
(FO sme navyšovali postupne od roku 2012, dovtedy bola tvorba fodu opráv ešte z čias socializmu 3,33€).
Toto navýšenie sa nám vrátilo prakticky ihneď po skončení rekonštrukcie v podobe preplatkov počas dvoch rokov. Teraz sa nám vracia v "neviditeľnej" podobe a to v značnej úspore na kúrení a ostatnom pohodlí. V čase obrovského nárastu cien, ktoré všetci pociťujeme, tak tieto nárasty sú pre nás omnoho miernejšie.

Z akých zdrojov sme čerpali peniaze pri rekonštrukcii:

Strecha z fondu opráv 5.1174 €
Strecha komerčný úver už splatené 180.000 €
Fond opráv fasáda, balkóny, voda, prístupový syst. splatnosť 20 rokov 152.128 €
Komerčný úver zateplenie, balkóny, voda, prístupový syst. ... splatnosť 20 rokov 230.000 €
ŠFRB s nulovým úrokom zateplenie, balkóny, voda, prístupový syst. splácame iba istinu 1.135.790 €
projekty, úprava projektov, stavebé dozory z FO 13.498 €


BONUSY REKONŠTRUKCIE NAVYŠE (ZADARMO, ktoré sme v súťaži vydobili pre nás všetkých):

VODA: Zámena plastohliníkových trubiek za nerezové a zámena izolácie Tubolit za Rockwool.
PRÍSTUPOVÝ ČIPOVÝ SYSTÉM: Zámena kontaktných čipov za bezkontaktné so zosieťovaním cez protokol RS485.
BALKÓNY: Zámena zábradlia z pozinku na hliník + zámena cetrisových dosiek za plastohliníkové DIBOND.
                  Tiež aj rámy striešok sú hliníkové.
BLESKOZVOD: Vysunutý hromozvod (na fasáde) za skrytý uložený v zateplení.
SCHODISKÁ: Celková výmena schodov za nové namiesto opravy starých s uzavretím priestoru pod schodami,
                      celého hlavného schodišťa, Nový obklad s prídavným stupňom na malých vchodoch.
VYMAĽOVANIE: Komplet všetky schodištia boli vymaľované a vymaľovali sa aj teplárničky v krčkoch.
CHODNÍKY: Dokončenie chodníka vo vnútrobloku z odpadových schodníc s novými nábehmi do krčkov ako aj zadných
                    vchodov.

Zámena naprojektovaného kontaktného "zatepľovacieho" systému Baumit za kvalitnejší systém STO.