Rekonštrukcia rozvodov vody

Rekonštrukcia rozvodov vody je úspešne ukončená!

    Rekonštrukcia rozvodov studenej a teplej vody v technickom suteréne (v pivnici pod domom) je úspešne ukončená. Tak ako som vás už dávnejšie informoval zhotoviteľ TM-MONTIŠTALA nám dodala rozvody z kvalitnejšieho nerezového materiálu a lepšej izolácie Rockwool. Práce sa začali 31.1.2017 navážkou materiálu a ukončené boli v miernom predstihu 6.3.2017. Kvalitu prác sme preverovali vizuálnou obhliadkou 6.3.2017 za účasti nášho stavebného dozora Ing. Koiša, zástupcu OSBD p.Večeřu, zástupcu vlastníkov p.Mikulášika a samozrejme konateľa zhotoviteľa p.Teplanského. Všetci sme skonštatovali, že kvalita prác je dobrá a sme veľmi spokojní s odvedenou prácou. Bolo mi vysvetlené čo a ako funguje, čo ktorý ventil vykonáva a ako sa správať v prípade havárie, teda čo sa má odstaviť. Následne sme prešli k administratívnej činnosti, pečiatkovaniu a podpisovaniu haldy papierov. Preberanie nám zabralo celé dopoludnie. Ja za seba ako zástupca vlastníkov môžem na záver dodať, že spolupráca bola na vysokej profesnej úrovni a veľmi dobrej komunikácii.

    Rekonštrukcia ležatých rozvodov teplej a studenej vody komplet aj s vyregulovaním nás stála 132.537,61€. Táto suma je zahrnutá do celkového projektu obnovy a rekonštrukcie nášho domu a je hradená z bezúročnej pôžičky ŠFRB, ktorú budeme spálcať po dobu 20 rokov.

    Pracovná skupina schválila dodatočne nad rámec projektu výmeny ležatých rozvodov aj doplnenie o tzv. odkalovacie ventily. Ich cena pre všetky domy je 900€ bez DPH 1080€ s DPH. Tieto budú slúžiť pre revízie a servis, aby sa naše rozvody dali prepláchnuť a zabezpečili nám tak odstránenie usadenín v našom potrubí, ktoré vzhľadom na nekvalitnú dodávku vody z vodárni určite budeme mať.

    Na margo tejto nekvalitnej kalnej vody som kontaktoval Nitrianske teplárne ako aj Nitrianske vodárne. Teplárne mi pri našom osobnom stretnutí vysvetlili, že oni nemôžu za dodávku nekvalitnej kalnej/hrdzavej vody, keďže takáto im priteká z verejného vodovodu. Dostal som však prísľub, že počas prvého mesiaca budú častejšie min. raz do týždňa vykonávať preplach vlastných filtrov, aby sa nám v úvode do potrubia dostalo čo najmenej kalov. Ich filtre však zachytávajú iba hrubé nečistoty a nie mikrónové, čo sú práve tie kaly. Budúcnosť je však na vodárňach od ktorých som však doposiaľ nedostal žiadne vyjadrenie.

    Rekonštrukčné práce však odhalili aj závažnú poruchu na izolácii krčkov (smetiakov). Jeden z krčkov (možno čoskoro viacero) veľmi silno zateká do tunelovodu medzi domami. To môže mať za následok silné podmočenie stien a stropu a následne prevalenie stropu resp podlahy. Toto sú skryté závady o ktorých doposiaľ nik z nás nevedel, lebo sme v čase dažďov nikdy nezišli do technického suterénu. Nebol dôvod. Budeme to musieť riešiť, aby nedošlo k väčším škodám. Ale to až po ukončení celkovej rekonštrukcie nášho domu. Už teraz je toho nad hlavu.