Pracovná skupina

Pracovná skupina sa zaoberá všetkým tým, čo treba v našom bytovom dome riešiť a to najmä opravy a rekonštrukcie, ktoré sú nad rámec kompetencie zástupcu vlastníkov. Hľadá riešenia pre závady a ich odstránenie tak, aby bol zabezpečený bezproblémový život v našom dome. Tiež má pod palcom celkový projekt obnovy nášho domu            so zateplením. Podľa potreby predkladá realizačné návrhy schôdzi vlastníkov bytov na ich schválenie.                         Pracovná skupina nerieši medziľudské vzťahy nášho domu.

 

Zloženie pracovnej skupiny:

Ing. Egon Staško (vchod č.71)

Ing. Marcel Kováč (vchod č.73)

Mgr. Miloslav Špoták (vchod č.77)

Róbert Mikulášik (vchod č.77)