TV + INTERNET

Ak by sa chcel do prieskumu niekto ďlaší zapojiť, stačí ak mi napíše e-mail so svojim menom, číslom vchodu kde býva a akého operátora využíva. Potom jeho operátora zahrniem do celkového grafu.
Takto sa môžeme priblížiť k presnejším číslam.

 

ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV TV A INTERNETU V NAŠOM BYTOVOM DOME:

1/    Slovak Telekom, a.s.

2/    SATRO s.r.o.

3/     Orange Slovensko, a.s. 

4/    SWAN, a.s.

Tieto spoločnosti a iba tieto majú povolenie, že môžu v našom bytovom dome poskytovať svoje služby a inštalovať potrebné technologické rozvody k dodávke svojich služieb. Nik iný nesmie inštalovať rozvody v našom dome!

Ak by ste zistili, že niekto iný čosi v našom dome inštaluje, ihneď to ohláste zástupcovi vlastníkov na známych kontaktoch!