Užitočné linky

Okresné stavbené bytové družstvo Nitra OSBD - Správca nášho bytového domu:
https://www.osbdnr.sk/

 

Informačný portál Po schodoch:
www.poschodoch.sk

Tu sa každý vlastník môže zaregistrovať a bude tak môcť vidieť "svoj účet", najmä čo sa týka spotreby svojho bytu (voda + kúrenie) a iné informácie týkajúce sa platieb "nájomného". Podrobné info ste dostali do schránok spolu s registračným kódom. Portál poschodoch.sk bude spustený 1.4.2013 do skúšobnej prevádzky. Prvé tri mesiace budú zadarmo a po uplynutí tejto doby bude mať túto službu zaregistrovaný vlastník spoplatnenú sumou 2,40€ s DPH, ktorá sa mu premietne do ceny nájomného, čiže bude to platiť v nájomnom a nie šekom či bankovým prevodom.

 

Komerčný servis a opravy vybavenia bytov (bez nároku preplatenia z Fondu opráv):