VĎAKA ZA VYPRATANIE BORDELU Z KRČKU

Touto cestou chcem poďakovať nášmu poslancovi Štefanovi Štefekovi za poskytnutie dodávky pre odvoz odpadu, ktorí nanosili nezodpovední obyvatelia do nášho krčku 69/81/67.

 

ĎAKUJEM ZA POMOC

Rád sa chcem poďakovať viacerým osobám za to, že pomohli zorganizovať našu prvú gulášovú akciu 16.6.2018.
Menovite:
Ervín Vӧrӧš (vchod 73) - guláš majster
Milo Špoták (vchod 77) - mediátor atrakcií
Michaela Hefková (vchod 75) - mediátor atrakcií
Marcel Kováč (vchod 73) - pomocník šéfkuchára
Rasťo Janík (vchod 75) - pomocník pri výčape
Peter Staško (vchod 71) - pomocník pri vykládke
Peter Uhrín (Ľudovíta Okánika) - zapožičal kotlinu s drevom
SVS Nitra - sponzor nápojov (čapované pivo a hroznovka s výčapnými zariadeniami)
Ďakujem!!!
 

Ďakujeme šéfredaktorke Ing. arch. Martine Jakušovej

Ďakujem pani Ing. arch. Martine Jakušovej z Inštitútu urbanizmu a územeného plánovania URBION za zvolenie uverenjniť na našich stránkach článok z ich odborného časopisu URBANITA o histórii vzniku Chrenovej I.

 

Ďakujem pani Adámekovej a pani Lóskovej

Veľmi pekne ďakujem pani Adámekovej a pani Lóskovej (obe vchod č.75) za to, že v čase svojho osobného voľna pracovali spolu so mnou na písomnom hlasovaní o úver pre rekonštrukciu striech a obchádzali jednotlivých vlastníkov. Svojim aktívnym prístupom prispeli k tomu, že písomné hlasovanie bolo úspešné.

 

Poďakovanie pánovi Vöröšovi

Veľká vďaka patrí pánovi Ervínovi Vöröšovi (bytom Nábr.mládeže 79) za to, že sa zasadil a vybavil pre nás všetkých výmenu elektrorozvádzačov, ktoré sa nachádzajú na hlavnom schodišti pod zvončekmi. Táto rekonštrukcia havarijného stavu rozvádzačov náš bytový dom nestojí ani cent, čiže je zadarmo!

Ďakujem za spoluprácu a promptné vyriešenie tohto neželaného havarijného stavu.