Iné projekty a opravy

Apríl 2018: Oprava kanalizácie vchodov 75 a 73 vyúsťujúcej do prvej šachty v našom vlastníctve vedľa vchodu 73.
SŤAHUJ:                 Postup riešenia Pracovnej skupiny, rozpočet, fakturácia až po prevzatie opravy.    Tiež tu nájdete aj vysporiadanie sa s čerpaním elektriky počas rekonštrukcie bytového diomu so zateplením.
Situácia s predmetnou kanalizáciou podľa fa. KRTKO Profík nie je však úplne vyriešená, nakoľko kanalizácia i na ďalšom úseku tohto traktu veľmi slabo odteká. Je pravdepodobné, že porucha bude i tu. Čas ukáže a v prípade ďalších havárií sa bude musieť Pracovná skupina zaoberať ďalším riešením.