Tvorba a čerpanie Fondu opráv a údržby pre rok 2015

4. štvrťrok
Čerpanie a tvorba FO 4. štvrťrok 2015.pdf
Opravy FO 4. štvrťrok 2015.pdf

 

3. štvrťrok
Čerpanie a tvorba FO 3. štvrťrok 2015.pdf
Opravy FO 3. štvrťrok 2015.pdf

 

2. štvrťrok
Čerpanie FO 2. štvrťrok 2015.pdf
Opravy FO 2. štvrťrok 2015.pdf

V prehľade tvorby nájdete už aj pripísané peniaze z poisťovne za poškodené dvere, ktoré sme žiadali refundovať s poistky nášho domu. Nevrátilo sa nám však všetko ako to už pri poistkách býva. Všetky poistné udalosti sa stali vandalizmom či vlámaním a všetky sú nahlásené na polícii.

1. štvrťrok
Čerpanie FO 1. štvrťrok 2015.pdf
Opravy FO 1. štvrťrok 2015.pdf
Opravy dverí na kočikárňach, oplechovanie a výmeny skla sú predmetom poistných udalostí po vlámaniach a vandalizme, ktoré by mali byť časom refundované. Vo všetkých troch prípadoch bola k udalostiam prizvaná polícia, ktorá dáva aj podklady k riešeniu náhrady škody poisťovni.