Čerpanie a tvorba fondu 2022

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Čerpanie a tvorba FO 3. štvrťrok 2022.pdf
Tvorba FO Vodomery 3. štvrťrok 2022.pdf
Poznámka: Od tohto kvartálu nám už správca OSBD nebude viac zasielať súpis opráv a prác ako to bolo doteraz.
Všetko bude uvádzané už iba v sumáre Čerpanie a tvorba Fondu opráv, ktoré tu budem zverejňovať ako doteraz.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
V kočikárni vchodu 57 praskol spoj potrubia k radiátoru a kočikáreň bola vytápaná. Bola privolaná havarijná služba pre opravu.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Čerpanie a tvorba FO 1. štvrťrok 2022.pdf
Položka R 31.1.2022 R22001 v sume 234,91€ nám bola vrátená na základe podanej reklamácie zástupcom vlastníkov ako neopodstatnená platba.
Opravy FO 1. štvrťrok 2022-1.pdf
Toto vytápanie sa nedialo u p.Mikulášika ale u p.Tehlára v 51-ke.
Mikulášik privolával havarijnú službu na základe oznámenia majiteľa bytu a následnej tváromiestnej obhliadky ako funkcie výkonu zástupcu vlastníkov bytov.