Čerpanie a tvorba fondu 2024

Informácia o splátkach úverov obnovy BD NM 49-83 za rok 2023.pdf
Vysvetlenie k úrokovým sadzbám:
*Máme nastavenú ročnú fixáciu komerčného úveru, t.z., že jeho percentuálna výška sa každoročne mení podľa úrokových sadzieb na európskom a tuzemskom
trhu, následne ju stanovuje Národná banka Slovenska a napokon naša banka odkiaľ sme čerpali a teraz splácame tento úver 230tis.€ na 15 rokov.
*Väčší úver 1.135.790 € sme čerpali zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a je 0% - bezúročný, čiže zaplatíme iba toľko, koľko sme si požičali. Jeho dĺžka splácania je 20 rokov.