Tvorba a čerpanie Fondu opráv a údržby pre rok 2013

4. štvrťrok 2013 s kompletným ročným vyúčtovaním Fondu opráv za rok 2013.

V prehľade opráv sú uvedené aj reklamované položky, ktoré boli refundované a pripísané na náš účet.

Čerpanie FO 4. štvrťrok komplet s celoročným vyúčtovaním roku 2013.pdf
Opravy FO 4. štvrťrok.pdf

 

 

3. štvrťrok 2013 - KOMPLET

S menším oneskorením zapríčeneným pripomienkovaním niektorých položiek čerpania fondu zverejňujem tvorbu a čerpanie Fondu opráv spolu s prehľadom vykonaných opráv.

Čerpanie FO 3. štvrťrok komplet.pdf
Opravy FO 3. štvrťrok komplet.pdf 


 

3. štvrťrok 2013 k výročnej schôdzi:

Čerpanie FO 3. štvrťrok.pdf

Opravy FO 3. štvrťrok.pdf

Nedoplatky k 31.8.2013.pdf
 

2. štvrťrok 2013:

Čerpanie FO 2. štvrťrok.pdf

Opravy FO 2. štvrťrok.pdf

 

1. štvrťork 2013:

Čerpanie FO 1.štvťrok 2013.pdf
Opravy FO 1.štvrťrok 2013.pdf