čerpanie a tvorba fondu 2016

4. štvrťrok
Čerpanie a tvorba FO 4. štvrťrok 2016.pdf
Opravy FO 4. štvrťrok 2016.pdf

 

3. štvrťrok
Čerpanie a tvorba FO 3. štvrťrok 2016.pdf
OPRAVA - Čerpanie a tvorba FO 3.štvrťrok 2016.PDF

V prvotnom výpise bola chyba v položke "Anton Štefanec zrušenie členstva ZCV" v sume 99,58€.
Bol to omyl, ktorý je už odstránený v opravnom vyúčtovaní a peniaze sa nám vrátili späť na náš účet.

Opravy FO 3. štvrťrok 2016.pdf

 

2. štvrťrok
Čerpanie a tvorba FO 2. štvrťrok 2016.pdf
Opravy FO 2. štvrťrok 2016.pdf

 

1. štvrťrok

Čerpanie a tvorba FO 1. štvrťrok 2016.pdf
Opravy FO 1. štvrťrok 2016.pdf
Zostatok úveru na rekonštrukcie striech.pdf