Poistenie domu

Nové poistenie domu platné od 1.1.2024
Správca nášho domu na stretnutí so zástupcami vlastníkov 9.4.2024 oznámil, že mení pre bytové domy v správe OSBD poisťovňu z doterajšej ALLIANZ za novú poisťovňu PREMIUM. Podľa vyjadrenia ekonomického námestníka by sme už nemali paltiť spoluúčasť na liokvidácií poistných udalostí ako bolo v minulosti napr. poškodenie fasády ďalami, či vyhorenie fasády v krčkoch/smetiakoch 69/67/81.

Po vyžiadaní vám tu sprístupňujem všetky nové podmienky, ktoré som od nášho správcu dostal:
Flotilová poistka Premium.pdf
Osobitné poist. podmienky bytové domy.pdf
Všeobecné poist. podmienky bytové domy.pdf
Zmeny v poistení BD NM 49-83 2024.pdf

(Zástupca vlastníkov nemá žiadny vplyv na správcu OSBD akú poistnú zmluvu pre nás uzavrie. Správca je povinný podľa zákona pre nás dom poistiť).

 

Ukončená 31.12.2023

Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s poistnou zmluvou pre náš dom, spolu s pripoistením zodpovednosti za škodu. Poistná zmluva je uzavretá ako rámcová zmluva pre všetky bytové domy, ktoré má OSBD v správe. Preto je v zmluve uvádzaná celková suma poistenia 526 320 785,59€.

Naša tohtoročná poistná hodnota pre náš dom je 7 669 722,66€ (rok 2013).

Poistná suma je uzatvorená na "novú hodnotu" t.z., že poistná suma sa každoročne upravuje (bez navyšovania platby) podľa stavebného indexu nanovo, na každý príslušný rok, čo znamená, že je nastavená vždy na aktuálnu hodnotu zohľadňujúc infláciu a vývoj cien na stavebnom trhu.

Pripoistenie: POISTENIE ZA ŠKODU je uzavreté na poistnú sumu 25 000€

Všeobecné poistné podmienky.pdf
   Poi stná zmluva OSBD 2012.pdf  


Zmeny v poistení bytových domov od 1.1.2021.pdf
 

Názorné vyčíslenie úpravy výšky poistného od 1.1.2021:

izbovitosť doteraz od 1.1.2021
3 izbový byt s dvomi balkónmi 0,52€ / mesiac 1,26 € / mesiac
2 izbový byt s jedným balkónom 0,45€ / mesiac 1,08 € / mesiac
1 izbový byt bez balkóna 0,32€ / mesiac 0,75 € / mesiac

 

Sťahuj doplňujúce info: Ako funguje poistenie nášho domu.pdf (zverejnené 23.8.2023)