čerpanie a tvorba fondu 2017

Správa o činnosti správcu OSBD za rok 2017
Položka Ústredné kúrenie hovotí o tom, že sa nám rekonštrukcia domu oplatila. Preplatok takmer 18 tis € na kúrení a to iba za prvú jesennú časť po zateplení, ktorá je navyše teplejšia než ostatná zima po novom roku...hm.
Stav spálcania úveru:
Zostatok úveru celkovej obnovy domu.pdf
 
4. štvrťrok
Čerpanie a tvorba FO 4. štvrťrok 2017.pdf
Opravy FO 4. štvrťrok 2017.pdf
 
3. štvrťrok
Čerpanie a tvorba FO 3. štvrťrok 2017.pdf
Opravy FO 3. štvrťrok 2017.pdf
 
2. štvrťrok

Čerpanie a tvorba FO 2. štvrťrok 2017.pdf
Opravy FO 2. štvrťrok 2017.pdf

 

1. štvrťrok

Čerpanie a tvorba FO 1. štvrťrok 2017.pdf

Opravy FO 1. štvrťrok 2017.pdf

Vyúčtovanie GO strechy.pdf