Dva príbuzné domy vedľa seba. Blok A vľavo a blok B vpravo.

Dva príbuzné domy vedľa seba. Blok A vľavo a blok B vpravo.