Pohľad na časť Chrenovej I. Fotené zo strechy Okánika 8 (bývalá D3)

Pohľad na časť Chrenovej I.  Fotené zo strechy Okánika 8 (bývalá D3)