Doplnené stránky: "Fond opráv" - "Oznamy a všeličo" - "Rekonštrukcia striech"

16.05.2013 23:11

Doplnená stránka Fondu opráv a údržby, kde vám prinášam Tvorbu a čerpanie Fondu spolu so súpisom vykonaných prác hradených z fondu pre rok 2012 a tiež za 1.štvrťrok 2013.

Tiež pribudla vecička do stránky Oznamy a všeličo - zverejnenie dopisu z VMČ Chrenová.

No a doplnená je aj stránka Rekonštrukcie striech, kde je pridaná situácia od zhotoviteľa s určením miesta vykládok stavebného materiálu.