Doplnenie ihriska

13.09.2013 12:00

Konečne boli vypočuté viaceré hlasy našich obyvateľov (tiež i zástupcov vlastníkov Lomnická a Nábrežie mládeže 49-83) a naše deti sa dočkajú nového ihriska, resp. obohateného ihriska spolu s novými lavičkami. Vo vestníku Úradu pre verejné obstrávanie sa objavila súťaž pre dodanie nových prvkov detského ihriska medzi ulicami Lomnická - Ľ.Okánika, čiže pri novom dopravnom ihrisku (tzv. dráha). V súťaži síce nie je uvedený dátum výstavby, ale snáď ak všetko prebehne hladko už novú sezónu budú naše deti drať gate na nových hračkách.

Viac tu: https://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/213446