Oprava chodníkov

30.04.2014 09:25

S potešením vám oznamujem, že bola zadaná objednávka na súvislú opravu chodníkov v blízkosti nášho bytového domu. Jedná sa o chodník, ktorý je medzi našim domom a dopravným ihriskom (krížny chodník cez trávu), ktorý je ešte z kameninových blokov je značne poškodený a zarastený. Druhá oprava sa týka pre nás dôležitejšieho chodníka, ktorý vedie od nášho domu pri vchode 79 k "starému obchodu" (malá Jednota s pekárňou).

Pre lepšie znázornenie pozri foto: