UPOZORNENIE

04.04.2013 08:57

Ak máte na streche čosi namontované napr. satelit či anténu, alebo iné ZDEMONTUJTE SI TO! Pri rekonštrukčných prácach strechy bude všetko zo strechy odstránené a nič sa na strechu znovu nenamontuje! Na streche, ale aj na fasáde nášho domu je zakázané čokoľvek ukladať a montovať! Bolo tomu tak aj doteraz, avšak nie všetci to rešpektovali.