Výročná schôdza

04.10.2013 11:13

Výročná schôdza vlastníkov bytov Nábrežie mládeže 49-83, poriadaná správcom OSBD sa uskutoční dňa 24.10.2013 o 18:00hod. v Študentskom domove UKF Nitra (bývalý hotel Nitra)  program schôdze si stiahnete tu