Zákaz ukladania čohokoľvek na strechu !

26.08.2013 21:12

Blíži sa záver rekonštrukcie našich striech a preto by som rád opäť zdôraznil, že na strechy nie je dovolené nič ukladať ani montovať (ani antény či satelity).
Doposiaľ boli na niektorých strechách umiestnené satelity či antény a rozličné káble. To všetko sa však udialo bez súhlasu ostatných vlastníkov a správcu OSBD, čím sa porušovali pravidlá a nariadenia, okrem iného i o bezpečnosti a ochrane zdravia.


Žiadam vás o rešpektovanie a neumiestňovanie čohokoľvek na strechu.


Na strechu je prísne zakázané vchádzať!


V prípade, že sa čosi objaví na streche, toto bude okamžite demontované a náklady na túto demontáž bude znášať vlastník predmetného demontovaného zariadenia!