KOMPOSTOVANIE

 • POZVÁNKA NA KOMPOSTOBRANIE:


   
 • KOMPOSTOVANIE ZAHÁJENÉ (zverejnené 05.04.2022)
  V sobotu 02.04.2022 sme zahájili kompostovanie v našom bytovom dome. Od Štefana Králika z OZ Komunita komostuje sme sa v krátkom výklade dozvedeli ako sa to robí, čo do komostu patrí a nepatrí. Štefan Králik odpovedal na viacero otázok zúčastnených. Ako sa vlastne z nášho zeleného kuchynského odpadu stane kvalitná hmota, ktorá pomôže našim záhradkám pri prihnojovaní kvetín, biliniek a pod.
  Pri tomto stretnutí si zúčastnení prevzali aj vedierka na kompostovanie. Prišli aj obyvatelia z vedľajšieho bytového domu Nábrežie mládeže 9-43. Škoda, že účasť zrejme ovplyvnilo nevľúdne chladné počasie.
  Každý kto ešte toto hnedé vedierko nemá, môže si ho vyzdvihnúť vo vchode č. 77, kde sú uložené pri plechových schodoch.

  Nemusíte tak už chodiť na úrad, kde sa vedierka tiež vydávajú. Nepotrebujete kontaktovať zástupcu vlastníkov (kľudne však môžete), avšak je tam uložený formulár, ktorý musí každý vyplniť. Jedná sa iba o meno a adresu bydliska pre evidenciu na mestskom úrade. Podpisovať sa nemusíte.


 

 • ZAHÁJENIE KOMPOSTOVANIA "PO DRUHÉ" (zverejnené 22.03.2022)
  Po neúspešnom zahájení kompostovania, ktorý sme zamýšľali v novembri 2021 a nebolo ho možné kvôli korone uskutočniť, vás týmto VŠETKÝCH POZÝVAME na nové zahájenie v sobotu 02.04.2022.
  V rámci zahájenia bude odborný i praktický výklad ako sa má kompostovať a čo nám to prinesie.
  Budú sa rozdávať vedierka na "zelený" odpad zdarma!


   
 • ZAHÁJENIE KOMPOSTOVANIA ZRUŠENÉ (zverejnené 25.11.2021)
  Na základe vyhlásenia núdzového stavu v SR a s tým spojený vyhlásený zákaz vychádzania, rušíme akciu zahájenie kompostovania.

  Váš "ZELENÝ" odpad už môžete vyhadzovať do osadených kompostérov.
  Pravidlá, čo sa do kompostérov má a nemá hádzať každý má. Informačné letáky boli vhodené do každej poštovej schránky a nájdete ho aj tu: Leták Ako správne kompostovať.pdf .   
 • ZAHÁJENIE KOMPOSTOVANIA + POZVÁNKA (zverejnené 23.11.2021)
  S potešením oznamujeme, že dnes 23.11.2021 boli osadené 3 kompostery v priestoroch pred našim bytovým domom.
  Miesta umiestnenia sú nasledovné:
  1. vchod 73 pri stojisku smetiakov

  2. vchod 67 medzi parkoviskami
  3. vchod 51 medzi parkoviskami

  Všetko ku kompstovaniu sa dozviete na našom zahájení v sobotu 27.11.2021 o 15:00hod.
  Viď pozvánka.

  Na tomto zahájení sa budú zdarma rozdávať vedierka na kuchynský "zelený" odpad.
  Občerstvenie zabezpečené, tak neváhaj, príď a zapoj sa!   
 • OZNAM MESTA NITRA + LETÁK (zverejnené 17.11.2021)
  Sťahuj List - Oznam MsÚ.pdf k začatiu kompostovania.
  Sťahuj leták Leták Ako správne kompostovať.pdf (už dnes nájdete aj vo svojej poštovej schránke).

  Pre funkciu dočasného "komposter majstra" sa prihlásili:
  Marián Šarocký, Marián Migo, Marián Tarko, Róbert Mikulášik. Ďakujeme.
  Tieto osoby budú vykonávať miešanie kompostu v jednotlivých kompostéroch do času, kedy mesto zamestná natrvalo osobu "KOMPOSTER MAJSTRA" alebo do času inej dohody prihlásených.
  Za mestského "komposter majstra" sa môže prihlásiť ktokoľvek.


   
 • OSADENIE KOMPOSTEROV (zverejnené 13.11.2021)
  Dňa 22.11.2021 by mali byť v okolí nášho bytového domu nainštalované tri trojkomorové kompostéry.
  O tieto kompostery som žiadal mesto Nitra na základe viacerých rozhovorov s vami a prejavenom záujme o ne. Budeme tak prvým domom, ktorý ich dostane od mesta. Dúfajme, že sa podarí zorganizovať aj stretntie obyvateľstva s uvedením do života týchto kompsterov s výkladom čo a ako, aby každý vedel ako komunitné kompostovanie funguje. Pri tejto príležitosti by mali byť rozdávané aj vedierka na zelený odpad z domácností, pre domácnosti, ktoré túto možnosť ešte nevyužili na úrade a vedierko si nevyzdvihli. Všetko je v úplnom začiatku a neskôr by mal pribudnúť aj mestský "kompostér majster", ktorý sa o tieto kokmpostery bude starať. Dovtedy však hľadáme pre náš dom 3 osoby, ktoré sa o kompostery budú dočasne starať. Práca raz týždenne max. na 20-25 min. Jedfná sa o otáčanie/premiešavanie kompostu, aby mohol dobre zrieť. Kompost zostane k dispozícii pre naše predzáhradky, čím si sami pomôžeme a nebudeme musieť nakupovať hnojivá pre tieto záhradky. Ak má niekto záujem o dosčasnú funkciu "kompostér majstra" hláste sa mailom zastupcavlastnikov.nm@gmail.com alebo na tel. čísle 0907 747 364.
  Upresnenie už čoskoro ako sa veci vyvinú!
   
 • MESTO ZAČNE S VÝDAJOM VEDIEROK NA KUCHYNSKÝ ODPAD (zverejnené 16.9.2021)
  "Od 20. septembra si budú môcť obyvatelia bytových domov bezplatne vyžiadať v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre, box č. 5 (Odbor životného prostredia) vedierka na kuchynský odpad.
  Sú to špeciálne vedierka určené na zber kuchynského odpadu s perforovaným vekom pre lepšie prevzdušnenie obsahu.
  Mesto Nitra sa týmto snaží zvýšiť komfort občanov. Vedierka si budú môcť obyvatelia umiestniť v domácnosti priamo v kuchyni, prípadne na balkóne. Obsah vedierka potom treba vysypať do hnedého kontajnera na stojisku nádob na komunálny odpad.
  Nárok na vedierko majú občania, ktorí bývajú v bytovom dome pričom každá domácnosť má nárok len na 1 vedierko".
  Citát Facebook stránky mesta Nitra.

  Tieto nádoby pre dočasné uskladnenie vášho kuchynského odpadu môžete využiť jak na odpad pre nádoby BRKO a čochvíľa aj pre nádoby na kompstovanie, ktoré by mali pri našom dome pribudnúť.

   
 • NOVÉ KONTAJNERY NA KUCHYNSKÝ ODPAD (zverejnené 24.6.2021)
  Pri našich domoch pribudli nové kontajnery na kuchynský odpad hnedej farby označené ako BRKO (Biologicky Rozložiteľný Kuchynský Odpad). Nádoby muselo mesto Nitra povinne osadiť na základe novely zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
  Pre lepšiu orientáciu si pozrite letáčik, čo do nich patrí a čo nie.


   
 • KOMPOSTOVANIE (zverejnené 22.6.2021)
  Ako váš zástupca vlastníkov, aj na základe viacerých osobných rozhovorov s vami, som podal pred časom žiadosť na mesto pre zriadenie komunitného kompostéra pri našom dome. Záhradky sa nám utešene rozrastajú, vznikli aj tam kde neboli prakticky nikdy predtým, a tak by bola škoda nevyužiť túto možnosť a nevyrobiť si vlastné hnojivo z domáceho zeleného odpadu pre naše predzáhradky.
  Tu vám uvádzam odpoveď mesta v plnom znení:


  Vážená pani / vážený pán,

  ďakujeme za prejavený záujem o komunitný kompostér. Vašu žiadosť evidujeme.

  V nasledujúcich týždňoch budeme pre všetkých záujemcov organizovať spoločné osobné stretnutia v jednotlivých mestských častiach, kde Vás budeme informovať o podmienkach a pravidlách pri umiestňovaní a spravovaní komunitného kompostéra.

  S pozdravom

  Vaše Mesto Nitra

  Základné informácie o (komunitnom) kompostovaní si môžete prečítať napríklad na týchto stránkach:

  https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/kompostujeme-v-nitre

  https://www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/v-domacnosti/komunitne-kompostovanie-obcanov

  https://www.zerowasteslovakia.sk/komunitne-kompostovanie/  (pozor, tu sú uvedené postupy z Bratislavy)