Písomné hlasovania

 
STÁLÍ OVEROVATELIA PÍSOMNÉHO HLASOVANIA SCHVÁLENÍ NA BYTOVÝCH SCHÔDZACH:
Od roku 2018 (bod programu č.15): Miloslav Špoták, Angela Zverková, Michaela Hefková, Andrea Páleníková a
                                                         Róbert Mikulášik.
V roku 2019 (bod programu č.13) boli doplnení: Mária Grežová a Ervín Vöröš.
V roku 2023 (bod programu č.7)   bol doplnený: Marián Tarko a zrušená overovateľka Michaela Hefková z dôvodu 
                                                                            jej predaja bytu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
VYHODNOTENIE PÍSOMNÉHO HLASOVANIA 2023 (zverejnené 28.11.2023)
 
Písomné hlasovanie je úspešne ukončené.
 
Dva hlasy sú neplatné, lebo bolo zahlasované na inom hlasovacom lístku než hlasujúcemu prináležal.
 
Ďakujem všetkým hlasujúcim za ich účasť a za vyslovenie dôvery k návrhom vyjadrenej v tomto hlasovaní.
Chcem poďakovať rodine Tarkovej za ovsvedčovanie vhadzovania pozvánok písomného hlasovania do vašich schránok. Veľmi mi tým uľachčili prácu.
Ďalej chcem poďakovať overovateľom písomného hlasovania, ktoré vykonávali vo svojom voľnom čase v prospech nás všetkých Mariánovi Tarkovi a Ervínovi Vöröšovi.
   Zápisnica písomného hlasovania 2023.pdf
________________________________________________________________________________________________________________________________

PÍSOMNÉ HLASOVANIE 2023 (zverejnené 8.11.2023)

Na bytovej schôdzi konanej 5.10.2023 (zápisnica) sa kvôli nízkej účasti nemohli schváliť niektoré body programu. Keďže pre ich schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov, musíme vykonať písomné hlasovanie, aby sme spoločne rozhodli ako s navrhovanými bodmi naložíme.
Hlasovanie sa uskutoční v dňoch 21.11. - 23.11. 2023 v hodinách 17:00 - 20:00 hod.
Hlasovania budú prebiehať po jednotlivých vchodoch v danom čase, ktoré budete mať vyvesené na vchodových dverách spôsobom, ktorý bude pre vás aj pre overovateľov vhodnejší (časový harmonogram hlasovania je zverejnený nižšie). A síce, prídete v určenom čase uvedenom na ozname dolu do vestibulu,
kde zahlasujete podľa vášho uváženia.
Prosím vás aj touto cestou o vašu účasť a ústretovosť. Dobre si prečítajte otázky, aby ste vedeli riadne hlasovať podľa svojho uváženia.

Na stiahnutie: Oznámenie o písomnom hlasovaní 2023

Harmonogram písomného hlasovania vo vestibuloch 2023
vchod deň čas
49 21.11.2023 17:00 - 17:30
51 21.11.2023 17:30 - 18:00
53 21.11.2023 18:00 - 18:30
55 21.11.2023 18:30 - 19:00
57 21.11.2023 19:00 - 19:30
59 21.11.2023 19:30 - 20:00
61 22.11.2023 17:00 - 17:30
63 22.11.2023 17:30 - 18:00
65 22.11.2023 18:00 - 18:30
67 22.11.2023 18:30 - 19:00
69 22.11.2023 19:00 - 19:30
71 22.11.2023 19:30 - 20:00
73 23.11.2023 17:00 - 17:30
75 23.11.2023 17:30 - 18:00
77 23.11.2023 18:00 - 18:30
79 23.11.2023 18:30 - 19:00
81 23.11.2023 19:00 - 19:30
83 23.11.2023 19:30 - 20:00
Tabuľka harmonogramu na stiahnutie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VYHODNOTENIE PÍSOMNÉHO HLASOVANIA 2022 (zverejnené 15.11.2022)
 
Písomné hlasovanie je úspešne ukončené.
 
Jeden hlas je neplatný, lebo bolo zahlasované na inom hlasovacom lístku než hlasujúcemu prináležal. I keď hlasoval v oboch otázkach ÁNO, hlas nemohol byť započítaný.
 
Ďakujem všetkým hlasujúcim za ich účasť a za vyslovenie dôvery k návrhom vyjadrenej v tomto hlasovaní.
Chcem poďakovať rodine Tarkovej za ovsvedčovanie vhadzovania pozvánok písomného hlasovania do vašich schránok. Veľmi mi tým uľachčili prácu. Ďalej chcem poďakovať overovateľom písomného hlasovania, ktoré vykonávali vo svojom voľnom čase v prospech nás všetkých, ďakujem:
Mgr. Michaele Hefkovej, Mgr. Miloslavovi Špotákovi a Ervínovi Vöröšovi.
zápisnica písomného hlasovania na stiahnutie
VYHODNOTENIE PÍSOMNÉHO HLASOVANIA 2021 (zverejnené 12.11.2021)
 
Písomné hlasovanie je úspešne ukončené. Drtivá väčšina vlastníkov svojim hlasovaním sa vyjadrila ÁNO v jednotlivých otázkach a to takto:

otázka číslo 1 = 97,22% zo 144 hlasujúcich
otázka číslo 2 = 92,36% zo 144 hlasujúcich
otázka číslo 3 = 95,13% zo 144 hlasujúcich
 
Chcem sa vám všetkým hlasujúcim poďakovať za vyslovenie vašej veľkej dôvery vyjadrené v tomto hlasovaní.
Tiež chcem poďakovať rodine Tarkovej za ovsvedčovanie vhadzovania pozvánok písomného hlasovania do vašich schránok. Veľmi mi tým uľachčili situáciu. Ďalej chcem poďakovať overovateľom písomného hlasovania, ktoré vykonávali vo svojom voľnom čase v prospech nás všetkých, ďakujem
Ing. Angele Zverkovej, Mgr. Michaele Hefkovej, Ervínovi Vöröšovi.


Viac tu: https://www.nabreziemladeze.eu/schodze/pisomne-hlasovanie/

_________________________________________________________________________________________________________________________________


PÍSOMNÉ HLASOVANIE 2022 (zverejnené 27.10.2022)

Na bytovej schôdzi konanej 12.10.2022 (zápisnica) sa kvôli nízkej účasti nemohli schváliť niektoré body programu. Keďže pre ich schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov musíme vykonať písomné hlasovanie, aby sme spoločne rozhodli ako s navrhovanými bodmi naložíme.
Hlasovanie sa uskutoční v dňoch 7.11. - 10.11. 2022 v podvečerných hodinách 17:00-20:00 hod. Hlasovania budú prebiehať po jednotlivých vchodoch v danom čase, ktoré budete mať vyvesené na vchodových dverách spôsobom, ktorý bude pre vás aj pre overovateľov vhodnejší (časový harmonogram hlasovania je zverejnený nižšie). A síce, prídete v určenom čase uvedenom na ozname dolu do vestibulu, kde zahlasujete. Rovnako ako minulý rok, čo sa veľmi osvedčilo. Prosím vás aj touto cestou o vašu účasť a ústretovosť.
 
Harmonogram písomného hlasovania vo vestibuloch
vchod deň čas
49 Pon 7.11.2022 17:00 - 17:30
51 Pon 7.11.2022 17:30 - 18:00
53 Pon 7.11.2022 18:00 - 18:30
55 Pon 7.11.2022 18:30 - 19:00
57 Pon 7.11.2022 19:00 - 19:30
59 Uto 8.11.2022 17:00 - 17:30
61 Uto 8.11.2022 17:30 - 18:00
63 Uto 8.11.2022 18:00 - 18:30
65 Uto 8.11.2022 18:30 - 19:00
67 Uto 8.11.2022 19:00 - 19:30
69 Str 9.11.2022 17:00 - 17:30
71 Str 9.11.2022 17:30 - 18:00
73 Str 9.11.2022 18:00 - 18:30
75 Str 9.11.2022 18:30 - 19:00
77 Str 9.11.2022 19:00 - 19:30
79 Štv 10.11.2022 17:00 - 17:30
81 Štv 10.11.2022 17:30 - 18:00
83 Štv 10.11.2022 18:30 - 19:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
VYHODNOTENIE PÍSOMNÉHO HLASOVANIA 2021 (zverejnené 12.11.2021)
 
Písomné hlasovanie je úspešne ukončené.
 
Chcem sa vám všetkým hlasujúcim poďakovať za vyslovenie vašej veľkej dôvery vyjadrené v tomto hlasovaní.
Tiež chcem poďakovať rodine Tarkovej za ovsvedčovanie vhadzovania pozvánok písomného hlasovania do vašich schránok. Veľmi mi tým uľachčili situáciu. Ďalej chcem poďakovať overovateľom písomného hlasovania, ktoré vykonávali vo svojom voľnom čase v prospech nás všetkých, ďakujem
Ing. Angele Zverkovej, Mgr. Michaele Hefkovej, Ervínovi Vöröšovi.
 
 
HARMONOGRAM PÍSOMNÉHO HLASOVANIA 2021, VO VESTIBULOCH (zverejnené 29.10.2021)

Každého oprávneného hlasujúceho prosím, aby zišiel v daný čas prislúchajúci k jeho vchodu dolu do vestibulu a vykonal tak svoje právo i povinnosť hlasovať.
 
Harmonogram písomného hlasovania       vo vestibuloch
vchod dátum čas
49 5.11.2021 17:00 - 17:30
51 5.11.2021 17:30 - 18:00
53 5.11.2021 18:00 - 18:30
55 5.11.2021 18:30 - 19:00
57 6.11.2021 17:00 - 17:30
59 6.11.2021 17:30 - 18:00
61 6.11.2021 18:00 - 18:30
63 6.11.2021 18:30 - 19:00
65 7.11.2021 17:00 - 17:30
67 7.11.2021 17:30 - 18:00
69 7.11.2021 18:00 - 18:30
71 7.11.2021 18:30 - 19:00
73 8.11.2021 17:00 - 17:30
75 8.11.2021 17:30 - 18:00
77 8.11.2021 18:00 - 18:30
79 8.11.2021 18:30 - 19:00
81 9.11.2021 17:00 - 17:30
83 9.11.2021 17:30 - 18:00

Tabuľku harmonogramu si môžete aj stiahnuť.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÍSOMNÉ HLASOVANIE 2021 (zverejnené 27.10.2021)

Na nedávnej schôdzi (14.10.2021 zápisnica) sa kvôli nízkej účasti nemohli schváliť niektoré body programu, keďže pre ich schválenie treba nadpolovičnú väčšinu všetkých vlastníkov. Preto sa musí konať písomné hlasovanie, aby sme spoločne rozhodli ako s navrhovanými vecami naložiť.
Hlasovanie sa uskutoční v dňoch 5.11. - 10.11. 2021 v podvečerných hodinách 17:00-19:00 hod. Hlasovania budú prebiehať po jednotlivých vchodoch v danom čase, ktoré budete mať vyvesené na vchodových dverách, spôsobom, ktorý bude pre vás aj pre overovateľov vhodnejší (časový harmonogram hlasovania po vchodoch bude zverejnený aj na tejto stránke). A síce, prídete v určenom čase uvedenom na ozname dolu do vestibulu, kde zahlasujete. Takto verím, že hlasovanie prebehne jednoduchšie a pohodlnejšie, než vyklopkávaním po dverách. Prosím vás aj touto cestou o vašu účasť a ústretovosť.

K bodu č.1. písomného hlasovania máme spracované video, ktoré si môžete pozrieť na našom youtube kanáli.

Otázky a inštrukcie pre písomné hlasovanie nájdete tu: Písomné hlasovanie 2021.pdf
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(zverejnené 25.2.2020)
Písomné hlasovanie, ktoré sa konalo v dňch 17.2-21.2.2020, za navýšenie poplatku pre upratovanie je ukončené s konštatovaním, že navýšenie je odsúhlasené.
V praxi to teda znamená, že navýšenie je 0,25€ na jednu osobu/mesiac. Ak bývate v byte 2 osoby je to 0,50€/mesiac, ak traja 0,75€/mesiac atď. Tento prepočet vychádza z aktuálneho počtu bývajúcich osôb, ktorý sa neustále každoročene mení podľa migrácie a nárastu či poklesu bývajúcich. Podľa toho sa teda bude hýbať aj poplatok za upratovanie.

Zápisnica písomného hlasovania 17.-21.2.2020.pdf
Výsledky písomného hlasovania 17.-21.2.2020.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(zverejnené 4.12.2019)
Písomné hlasovanie, ktoré sa konalo v dňch 27.11. - 2.12.209, za odsúhlasenie novej zmluvy o výkone správy je ukončené s konštatovaním, že nová zmluva je prijatá ako i ostatné body, ktoré sa v tomto hlasovaní vykonávalo.

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PÍSOMNÉ HLASOVANIE od 27.11.2019
 
Počnúc dňom 27.11.2019 až do 2.12.2019 v časoch od 18:00 do 20:00 hod. v našom dome bude prebiehať písomné hlasovanie s troma otázkami:
 
 1. Súhlas s novou zmluvou o výkone správy (čiže nová zmluva medzi nami vlastníkmi a správcom domu OSBD Nitra). Zmluvu dostal každý vlastník do ruky, schránky alebo poštou, tak si ju prosím naštudujte, aby ste sa pri písomnom hlasovaní nemuseli pýtať. V článku VII. bod 14 ods d) dochádza k zmene kde výška prostriedkov pre opravy domu a jeho spoločnýc častí bude upravená na 2500€ podľa uznesenia schôdze.
   
 2. Súhlas pre oprávnenú osobu, ktorá za nás všetkých podpíše novú zmluvu so správcom, samozrejme iba za podmienok, že túto zmluvu schváli nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov nášho domu
   
 3. Súhlas pre odmenu overovateľov podpisov písomného hlasovania
  Sťahuj originál: Oznámenie o konaní písomného hlasovania.pdf

  Toto písomné hlasovanie sa uskutočňuje na základe veľmi nízkej účasti vlastníkov na poslednej schôdzi, kde sa tieto jednotlivé body mali schvaľovať. Avšak nemohli sa schválť, keďže v novom zákone pre ne platia nové pravidlá a to súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov, čiže v našom prípade 100 vlastníkov z celkového počtu 198 vlastníkov.
 
Poznámka:
 • Ak niekomu uvedené časy nevyhovujú, zavolajte mi (0907 747 364) a povedzte mi váš vami vyhovujúci čas, aby sme  sa mohli zariadiť a vyhovieť vám. Záleží mi na tom ako aj overovateľom podpisov, aby zúčastnených písomného hlasovania bolo čo najviac a dosiahli sme tak čo možno najvierohodnejšie rorzhodntie.
 • Podpisovať budete zvláštny hárok a nie zmluvu, ktorú ste dostali (tá je iba pre vašu infomáciu, aby ste poznali jej obsah).
 • Zmluvu podľa nového zákona podpisuje iba jediná poverená osoba vlastníkmi. U nás je touto osobou schôdzou navrhnutý zástupca vlastníkov Róbert Mikulášik. Avšak jeho odsúhlasenie u nás musí byť tak isto odhlasované nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov, čiže teraz už iba v písomnom hlasovaní.
 • Hlasovania sa môžu zúčastniť aj vami splnomocnené osoby, avšak ich splmnomocnenie musí obsahovať presné odpovede na otázky uvedené v oznámení o písomnom hlasovaní. Samozrejme je navyhnutné takéto splnomocnenie aj úradne osvedčiť, inak je neplatné.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PÍSOMNÉ HLASOVANIE ZA ÚVER PRE REKONŠTRUKCIU DOMU SO ZATEPLENÍM JE ÚSPEŠNÉ!
Zápisnica písomného hlasovania rekonštrukcie BD NM 29.9.2016.pdf
 

Tiež si pozrite zápisnicu bytovej schôdze, kde nájdete všetky víťazné schválené ceny jednotlivých dodávok a prác.

Všetkým veľká vďaka: Pracovnej skupine (Staško, Kováč, Špoták, Mikulášik)
                                 Overovateľkám písomného hlasovania (p.Adámeková a p.Lósková)

a tiež vám za účasť v písomnom hlasovaní a rekordnú účasť na bytovej schôdzi.

 
PÍSOMNÉ HLASOVANIE ZA ÚVER PRE REKONŠTRUKCIU DOMU SO ZATEPLENÍM:

sťahuj: oznámenie o písomnom hlasovaní 2016.pdf

 

Dňa 19.9.2016 od 19:00 hod. do 20:00hod. a v dňoch 20.9. - 28.9.2016 od 16:30 do 20:30hod.
sa uskutoční písomné hlasovanie o týchto otázkach:

1/ Čerpanie úveru zo ŠFRB z dobou splácania úveru 20 rokov (Štátny Fond Rozvoja Bývania) na rekonštrukciu nášho domu so zateplením, výmeny výplní otvorov a výmeny ležatých rozvodov vody v technickom suteréne.

2/ Čerpanie Komerčného úveru z banky na dofinancovanie rekonštrukcie nášho domu so zateplením, výmeny výplní otvorov a výmeny ležatých rozvodov vody v technickom suteréne

3/ Navýšenie príspevku do fondu opráv

vysvetlenie otázky č.2: O Komerčný úver musíme požiadať z dôvodu, že na svojom účte nemáme dostatok financií, aby sme splnili podmienku ŠFRB 20% vlastných zdrojov. Plus na našom účte musí byť aj určitý zostatok pre prípad financovania iných bežných opráv, ktoré sa na dome vyskytujú.

vysvetlenie otázky č.3:podľa potreby a prepočtu nášho správcu OSBD

Toto je oznámenie zástupcu vlastníkov. Oficiálne oznámenie správcom OSBD bude vyvesené tu, v čase stanovenom podľa zákona a tiež vyvesené obvyklým spôsobom v jednotlivých vchodoch na informačných tabuliach.

 

 

 

PÍSOMNÉ HLASOVANIE ZA ÚVER PRE REKONŠTRUKCIU STRECHY:
Písomné hlasovanie (prebiehalo v dňoch 14 - 21.3.2013) za požiadanie o komerčný bankový úver v hodnote 180.000€ pre financovanie Generálnej rekonštrukcie striech so zateplením je ÚSPEŠNÉ!!!

Problémom podľa predpokladu bolo hlasovanie vlastníkov, ktorí dávajú svoje byty do prenájmu, čím ich len veľmi ťažko dokážeme nájsť - česť výnimkám, ktorí sa zúčastnili na schôdzi a tu zahlasovali, alebo sa nám sami ozvali. Osvedčil sa nový model Písomného hlasovania so začiatkom už na schôdzi vlastníkov a určite v ňom budeme pokračovať aj v prípadných ďalších písomných hlasovaniach.

Zo 198 možných hlasujúcich hlasovalo 149 (4 hlasy boli neplatné, boli síce "ZA" avšak na hlasovacom lístku nám chýbal podpis spolumajiteľa, čím je hlas neplatný). Všetci zostávajúci v počte 145 hlasujúcich hlasovali za ÁNO. Potrebná dvojtretinová väčšina zo 198 možných hlasov je 132 a tým sme túto kvótu prekročili o 13 hlasov. To znamená, že na rekonštrukciu striech v našom mene požiada správca OSBD o komerčný bankový úver v hodnote 180.000€.

Som nesmierne rád, že drvivá väčšina vlastníkov si uvedomuje svoju zodpovednosť za stav nášho spoločného majetku a hlasovali tak ako hlasovali. Ak by hlasovanie nebolo úspešné, Generálna rekonštrukcia strechy so zateplením by bola financovaná výhradne z nášho Fondu opráv, čo by značne oddialilo následnú kompletnú rekonštrukciu celého nášho bytového domu o veľa rokov. Osveta sa nám zjavne vyplatila a iba dvaja spoluvlastníci sa odmietli hlasovania zúčastniť, čo považujeme za veľký úspech.

Ešte by som rád poďakoval dámam, ktoré so mnou chodili a overovali podpisy na úkor svojho času, véééľmi mi pomohli.

Sú to: pani Adámeková a pani Lósková (obe vchod č. 75) - ĎAKUJEM!

Pani Lévayová (vchod č. 75) následne overila zápisnicu. Všetky spomenuté dámy boli zvolené za overovateľov na našej schôdzi.

Oznámenie o písomnom hlasovaní marec 2013.pdf (758,3 kB)