Anketa k vybaveniu vnútrobloku

16.10. 2018 Výsledky ankety, ktorá prebiehala tu na našich stránkach ako aj výveskami vo vchodoch:
 
1. miesto: Šachový stôl z odolného materiálu - 41 hlasov
2. miesto: Náučná bylinková záhradka - 29 hlasov
3. - 4. miesto: Knižná búdka - 28 hlasov
3. - 4. miesto: Dopadové plochy pod hojdačky - 28 hlasov
5. miesto: Karimatky na sedenie a prípadne cvičenie jogy - 7 halsov
Spolu sa ankety zúčastnilo 133 osôb, resp. hlasov.
 
 
Prosím hlasujte za nápad v ankete nižšie, ktorý sa vám najviac páči/hodí a prinesie oživenie do nášho začínajúceho komunitného života vo vnútrobloku. Je tu možnosť využiť grant s Klubu darcov, ak by sme boli úspešní v tomto projekte. Hlasovanie bude trvať do pondelka 15.10.2018 vrátane.
 
1/ Šachový stôl z odolného materiálu. Okrem hrania šachu sa bude stôl využívať aj pri grilovačke, guláši a pod.
2/ Dopadové plochy pod hojdačky, aby deti nedopadali v prípade ich pádu na tvrdú zem
3/ Karimatky na sedenie a prípadne cvičenie jogy
4/ Knižná búdka, pre voľné uloženie kníh systémom "prečítaj - vráť - prines svoju knihu na výmenu"
5/ Náučná bylinková záhradka, z ktorej si každý môže odtrhnúť bilinky pre svoj úžitok - bez plytvania samozrejme
 
Ilustračné foto:
1/ Šachový stôl                                                    2/ Dopadová plocha pod hojdačky                              
 
3/ Karimatky na sedenie/jogu
  4/ Knižná búdka pre výmenu kníh                   5/ Bylinková záhradka