Popis technológie Generálnej rekonštrukcie striech

Ako už bolo uvedené na inom mieste, Obchodnú súťaž vyhrala a následným hlasovaním bytovej schôdze bolo schválené, že strechu nám bude rekonštruovať spoločnosť MEDDERMA s.r.o. Nitra.

Generálna rekonštrukcie striech sa skladá z týchto hlavných úkonov:

  • vyspravenie trhlín jestvujúcej izolácie (jestvujúca izolácia zostáva na streche - nedemontuje sa)
  • nadvihnutie atiky extrudovaným polystyrénom
  • vyspravenie otvorov (výmena košov pre dažďovú vodu, výmena komínov nad odvetraním, výmena výlezov)
  • montáž samostatnej izolácie EPDM Firestone RubberGard® so zateplením
  • na samý záver sa na strechu uloží okrúhly štrk bielej farby, ktorý bude mať okrem iného funkciu odrážať slnečné lúče, čo najmä v letnom období zabezpečí nižšiu "výhrevnosť" bytov

Všetko o systéme EPDM Firestone RubberGard® nájdete na stránke dodávateľa MEDIDERMA s.r.o. TU KLIKNI pre zobrazenie stránky